NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Náhradní plnění

 

Náhradní plnění-Chráněná dílna

Splňujeme podmínky pro vymezování CHPM dané zákonem č.435/2004Sb., v platném znění a Vahláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti.

OPP CENTRUM s.r.o. IČO 25324802 se sídlem Mostkovice 3 798 02 kontaktní osoba p.Májek 608 72 44 20

čestně prohlašuje,

že ve sledovaném kalendářním roce 2014 je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81 ods. 2 písm. b zákona č.435/2004Sb., o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů a je registrována na Úřadu práce v Prostějově

* výroba a prodej pracovních oděvů a obuvy

* prodej ochranných pracovních pomůcek a drogistického zboží

* strojní vyššívání-firemní loga na prac.oděvy,trička atd.technologií SWF

* prodej veškerých výrobků na našem e-shopu OPP CENTRUM

Možnosti náhradního plnění naši firmy nejsou nevyčerpatelné, a proto nás kontaktujte co nejdříve a sjednejte vámi požadovaný objem náhradního plnění pro rok 2014.Pokud tak učiníte co nejdříve,výrazně zvýšíte pravděpodobnost maximálního uspokojení vašich potřeb náhradního plnění v roce 2014 a snížíte tak riziko možného odvodu do státního rozpočtu.

Očekáváme,že v praxi to bude znamenat,že veškerý potenciál všech zaměstnavatelů zdravotně postižených uspokují o něco více než polovinu potřeb náhradního plnění požadovaný firmami.

Kontaktní osoba-  p.Karel Májek  tel: 608 72 44 20

info@oppcentrum.cz

 

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění upravuje  zákon  o zaměstnanosti č. 367/2011 Sb.
Ten ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby  se  zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém  počtu  zaměstnanců  je  stanoven  ve  výši  4%. Náhradní plnění tak  lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

V  případě, že  sami  nezaměstnáváte  potřebný  počet  zaměstnanců  se  zdravotním postižením, můžete  tuto  povinnost  splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50%  zaměstnanců se zdravotním postižením.

Výpočet náhradního plnění

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  2. odebrat výrobky a služby nebo zadat zakázky v roce 2012 v hodnotě 170 856 Kč bez DPH organizaci, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
  3. odvést do státního rozpočtu částku 61 020 Kč.

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2012 ve výši 24 408 Kč.

Zásadní změny v náhradním plnění upravené zákonem o zaměstnanosti č.367/2011Sb., který nahrazuje doposud platný zákon o zaměstnanosti č.435/2004. Sbírka zákonů  9.12.2011 – účinnost od 1.1.2012.

Od 1.1.2012 dochází k výraznému omezení celkového objemu, který bude schopen každý zaměstnavatel osob se zdravotním postižením - v rámci tzv. náhradního plnění fakturovat. Nově se zavádí limit ve výši 36-ti násobku průměrné mzdy za 1-3 kalendářní čtvrtletí; orientačně tedy ve výši cca 854 tisíc; kterou bude schopen za každého svého zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce v součtu všem svým odběratelům (na všechna IČ) za celý kalendářní rok fakturovat.NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

 

MTk1N2U3