S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Úvod »Pracovní oděvy»Monterkové kolekce»YOWIE » SAVO ORIGINAL 1l 5143 002 000


        

SAVO ORIGINAL 1l 5143 002 000

 

skladem

Doba dodání Zboží Vám můžeme doručit již 23.06.2021 do 12:00.
Stačí, když zboží objednáte nejpozději do 21.06.2021 17:00
Číslo produktu: 11966
naše cena bez DPH : 42 Kč
naše cena s DPH (21 %):
51 Kč

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech. Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS] Met. Corr.1H290 Skin Corr./Irrit.1H314 Aquatic Acute1H400 Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění. Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P 353 Opláchnětekůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P391 Uniklý produkt seberte.
ZGJjODFh